JinJu Shin, Hoàng Đức

Ngài Đến Tìm Con - JinJu Shin, Hoàng Đức

Lời bài hát: Ngài Đến Tìm Con