Nguyên Thủy

Ngài Đã Cứu Tôi - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Ngài Đã Cứu Tôi