VA

Nầy người chăn chiên ơi.... - VA

Lời bài hát: Nầy người chăn chiên ơi....