Nguyên Thủy

Mừng một năm qua... - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Mừng một năm qua...