Nguyên Thủy

Một mình lặng nhìn én ... - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Một mình lặng nhìn én ...