Khải ca

Một Ngày Qua - Khải ca

Lời bài hát: Một Ngày Qua