Nguyên Thủy

Miền Hoa Thắm Không Phai Tàn - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Miền Hoa Thắm Không Phai Tàn