Lan Chi, Lê Hoàng

Lời Khẩn Nguyện - Lan Chi, Lê Hoàng

Lời bài hát: Lời Khẩn Nguyện