Isaac Thái

Lên Chốn Cao Hơn - Isaac Thái

Lời bài hát: Lên Chốn Cao Hơn