Nguyên Thủy

Không Giây Phút Thiếu Ngài - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Không Giây Phút Thiếu Ngài