Tố Hà

Hương Nhạc Sao Mơ - Tố Hà

Lời bài hát: Hương Nhạc Sao Mơ