VA

Hòn Đá Góc Nhà (CORNERSTONE) - VA

Lời bài hát: Hòn Đá Góc Nhà (CORNERSTONE)