Phạm Đình Thái Ngân

Hoan Ca Chúa Phục Sinh - Phạm Đình Thái Ngân

Lời bài hát: Hoan Ca Chúa Phục Sinh