VA

Hãy hát lên Ha-lê-lu-gia! - VA

Lời bài hát: Hãy hát lên Ha-lê-lu-gia!