Nguyên Thủy

Hạnh Phúc Đến Từ Chúa Giê-xu - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Hạnh Phúc Đến Từ Chúa Giê-xu