Lưu Chí Vỹ

Gương Của Cha - Lưu Chí Vỹ

Lời bài hát: Gương Của Cha