Isaac Thái, Phương Lý

Giê-xu Muôn Đời - Isaac Thái, Phương Lý

Lời bài hát: Giê-xu Muôn Đời