K'Long Hagim

Giê-xu Là Thượng Đế - K'Long Hagim

Lời bài hát: Giê-xu Là Thượng Đế