Tố Hà

Giê-xu Là Chốn Nương Thân - Tố Hà

Lời bài hát: Giê-xu Là Chốn Nương Thân