David Boo

Giê-xu Là Bạn Thật - David Boo

Lời bài hát: Giê-xu Là Bạn Thật