Hoài Bảo, Vân Thuyên

Gặp Chúa - Hoài Bảo, Vân Thuyên

Lời bài hát: Gặp Chúa