Lưu Chí Vỹ

Gặp Chúa Đêm Giáng Sinh - Lưu Chí Vỹ

Lời bài hát: Gặp Chúa Đêm Giáng Sinh