Lưu Chí Vỹ

Gánh Thay - Lưu Chí Vỹ

Lời bài hát: Gánh Thay