Nguyên Thủy

Đừng Xét nét, đừng trêu tức nhau - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Đừng Xét nét, đừng trêu tức nhau