Thiên Ân

Đức Tin Trọn Vẹn - Thiên Ân

Lời bài hát: Đức Tin Trọn Vẹn