VA

Đồng xanh suối mát chúng tôi dừng chân... - VA

Lời bài hát: Đồng xanh suối mát chúng tôi dừng chân...