Isaac Thái, VA

Diệu Thay Là Chúa Ta - Isaac Thái, VA

Lời bài hát: Diệu Thay Là Chúa Ta