Siu Y Kao

Điều Chúa Cho Con - Siu Y Kao

Lời bài hát: Điều Chúa Cho Con