Nguyên Thủy

Đèn Khoe - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Đèn Khoe