Isaac Thái

Đêm Thánh - Isaac Thái

Lời bài hát: Đêm Thánh