Mai Thảo

Còn Ai Bên Giê-xu - Mai Thảo

Lời bài hát: Còn Ai Bên Giê-xu