Nguyệt Quế

Chuyện Một Đêm Đông - Nguyệt Quế

Lời bài hát: Chuyện Một Đêm Đông