Nenita L Feria, Thanh Trúc, Naomi, Siu Y Kao, Thiên Bảo

Chung Lời Tạ Ơn - Nenita L Feria, Thanh Trúc, Naomi, Siu Y Kao, Thiên Bảo

Lời bài hát: Chung Lời Tạ Ơn