VA

Chúa ơi con yêu mến Ngài... - VA

Lời bài hát: Chúa ơi con yêu mến Ngài...