Tố Hà

Chúa là thần linh là sức sống trong đời con - Tố Hà

Lời bài hát: Chúa là thần linh là sức sống trong đời con