Lê Nguyệt Anh

Chúa! Yêu Ngài Hơn Cả mọi Điều - Lê Nguyệt Anh

Lời bài hát: Chúa! Yêu Ngài Hơn Cả mọi Điều