Isaac Thái, Hoàng Đức

Chúa Vui Xuống Trần Gian - Isaac Thái, Hoàng Đức

Lời bài hát: Chúa Vui Xuống Trần Gian