Isaac Thái

Chúa Phán Con Thuộc Ngài - Isaac Thái

Lời bài hát: Chúa Phán Con Thuộc Ngài