Ánh Hồng, Hoàng Vũ

Chúa Nhân Từ - Ánh Hồng, Hoàng Vũ

Lời bài hát: Chúa Nhân Từ