Thiên Bảo

Chúa Cao Quý - Thiên Bảo

Lời bài hát: Chúa Cao Quý