Isaac Thái

Chọn Giê-xu Thôi - Isaac Thái

Lời bài hát: Chọn Giê-xu Thôi