Nguyên Thủy, Linh Năng

Chẳng Ai Sánh Như Ngài - Nguyên Thủy, Linh Năng

Lời bài hát: Chẳng Ai Sánh Như Ngài