Kinh Kha, Sali

Chạm Lòng Con - Kinh Kha, Sali

Lời bài hát: Chạm Lòng Con