Hồng Yến

Cha Yêu Thương - Hồng Yến

Lời bài hát: Cha Yêu Thương