Nhóm Joshaphat

Cầu Xin An Ninh Trên Quê Hương Việt Nam - Nhóm Joshaphat

Lời bài hát: Cầu Xin An Ninh Trên Quê Hương Việt Nam