Nguyên Thủy

Cảm Tạ Chúa - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Cảm Tạ Chúa