Phương Lý

Ca Khen Chúa Phục Sinh - Phương Lý

Lời bài hát: Ca Khen Chúa Phục Sinh