VA

Bao nhiêu năm tháng con đi cùng ta - VA

Lời bài hát: Bao nhiêu năm tháng con đi cùng ta