Quỳnh Nga

ABa Cha Yêu Ơi - Quỳnh Nga

Lời bài hát: ABa Cha Yêu Ơi