Trương Kiều Diễm

Tuyển tập Trương Kiều Diễm - Trương Kiều Diễm

Ca sĩ Trương Kiều Diễm sinh quán Quảng Nam, hiện...


Xem toàn bộ
Ca sĩ Trương Kiều Diễm sinh quán Quảng Nam, hiện đang sống tại Sài Gòn. Cô sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa. Với tấm lòng yêu mến Chúa, Trương Kiều Diễm có tâm tình phục vụ Chúa qua âm nhạc. Mong ước của cô là được dùng những gì Chúa ban cho để làm ích lợi cho nhà Chúa và đem được nhiều người trở về với Chúa. Trương Kiều Diễm rất mong có cơ hội để hầu việc Chúa khắp nơi. Chúng ta cùng nghe tiếng hát của Trương Kiều Diễm qua ca khúc "Tìm về bên Giê Xu". Cảm ơn ca sĩ: Trương Kiều Diễm. Nguyện xin Đức Chúa Trời, cùng với tình yêu thương nồng nàn, vĩ đại của đấng tạo hóa, thương xót, mở tai, mở mắt tất cả anh em chúng con, những người chưa biết đến Ngài, khiến cho họ may mắn được quay trở về làm con cái của Ngài trước ngày đoán phạt. Amen!
* Speziell (Đặc biệt):
Cô cho biết: Đi cùng với một người bạn trong bóng tối, tốt hơn là tôi đi đến ánh sáng một mình. Cô có một người bạn tin tưởng và anh ấy là một người mù rất dễ thương.
Rút gọn

Lời bài hát